N.K.S. Grefsenlia søker styreleder

N.K.S. Grefsenlia AS (heretter Grefsenlia) er en del av N.K.S som har vært en sosial entreprenør innen ideelle virksomheter siden 1896. Grefsenlia eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo Fylke. Virksomheten leverer tjenester både innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Oppdragsgivere er henholdsvis Helse Sør-Øst RHF, Velferdsetaten og bydeler i Oslo samt omliggende østlandskommuner.

Grefsenlia har om lag 100 ansatte og omsetter for over 58 millioner kroner og er delt inn i tre virksomhetsområder; alderspsykiatri, mestringstiltaket og Huntington sykdom (døgnplasser og ressurssenter).

Vår styreleder gjennom flere år går av i 2019, og vi søker nå hans etterfølger.  Vi ønsker en operativ styreleder med solid bedriftsledererfaring, og genuin interesse for Grefsenlias virksomhetsområder.  Grefsenlia står ovenfor flere spennende operasjonelle og strategiske prosesser som det er ønskelig at styreleder tar et tydelig og aktivt eierskap til. Det avholdes fire ordinære styremøter per år, og styret består for tiden av seks medlemmer (inkl. styreleder).

Ønsket erfaring og bakgrunn:

  • dokumentert operativ ledererfaring fra relevante bransjer 
  • god bedriftsøkonomisk forståelse 
  • solid erfaring fra ledelse og/eller gjennomføring av komplekse prosjekter 
  • god forståelse for og kunnskap om helsevesenet, gjerne fra psykiatrien 
  • et etablert nettverk mot Oslo og omliggende kommuner 
  • erfaring fra eller kunnskap om offentlige anbudsprosesser samt juridisk kompetanse vil være en fordel


For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i ISCO Group, Beate Ottem Svanes eller Lene Hoem Angelsen på tlf. 22 06 87 00.  

Vennligst registrer CV snarest på iscogroup.no.

Vi er N.K.S. Oslo fylke

Bor du i Oslo fylke og vil bli med i Norges største kvinneorganisasjon? Bli med i ett rikt kvinnefellesskap og bidra med hender, hode og stemme til et trygt og inkluderende samfunn, lokalt og nasjonalt.

Styret i Oslo fylke

Toril Gulbrandsen (leder) Tlf: 948 78 937
Lene Rønning Arnesen  (nestleder)
Gunlaug Strønen
Bente Jerkø
Solveig Rostøl Bakken
Ludmila Hultman
Grete Mæland
Anne Kristine Gjestvang Bergh (Varamedlem)
Kristin Kaasa (Varamedlem)

Følg og lik oss!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial