Bli med i et kvinnefellesskap og bidra med hender, hode og stemme til et trygt og inkluderende samfunn, lokalt og nasjonalt. Her er ti gode grunner til å bli medlem!

1  Få et rikere liv gjennom kvinnefelleskap
2  Bli med på å skape møteplasser i lokalmiljøet
3  Du gjør vår stemme sterkere
4  Sammen jobber vi mot vold mot kvinner
5  Bli med i kampen mot skjønnhetstyranniet
6  Bli kjent med kvinner fra andre land og kulturer
7  Kunnskap om kvinners helse
8  Bidra til å glede barn som har en tung hverdag
9  Vi er opptatt av relasjonen mellom mor og barn
10  Sanitetskvinnene har gjennom 120 år bidratt til å bygge vår velferd

Teksten er lånt fra vår hovedside. Les hele her!