Vi er NKS Oslo fylke og vi vil bli kjent med deg!

Vi er til for andre

Sanitetskvinnene står sammen for å skape et trygt og inkluderende samfunn. Alt vi får til, får vi til sammen. Det er medlemmene som gjør vårt arbeid mulig.

Sanitetskvinnene er til for andre. Til alle tider har Sanitetskvinnene spurt seg hvem som trenger oss mest. Det har gjort N.K.S. til en organisasjon som ser behovene i sin samtid og retter sin frivillige innsats dit behovet er størst.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) formål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Medlemmene yter en betydelig frivillig innsats. Vårt hovedfokus er å bidra til å bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

N.K.S. er livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd med sterk forankring i lokalmiljøet.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert i 1896 og er med sine 41.000 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon.

Vi er N.K.S. Oslo fylke

Bor du i Oslo fylke og vil bli med i Norges største kvinneorganisasjon? Bli med i ett rikt kvinnefellesskap og bidra med hender, hode og stemme til et trygt og inkluderende samfunn, lokalt og nasjonalt.

Styret i Oslo fylke

Toril Gulbrandsen (Fylkesleder)
Lene Rønning Arnesen (Nestleder)
Bente Jerkø
Norunn Grete Skorgen
Nina Rynning
Helene Ottersen
May Cecilie Lossius
Aud Skiphamn (Varamedlem)
May-Helen Kronlund (Varamedlem)

Ta kontakt

Toril Gulbrandsen (styreleder)
Tlf: 948 78 937

Lene Rønning Arnesen
(nestleder)

Styret i Oslo

Toril Gulbrandsen (Fylkesleder)
Lene Rønning Arnesen  (Nestleder)
Bente Jerkø
Norunn Grete Skorgen
Nina Rynning
Helene Ottersen
May Cecilie Lossius
Aud Skiphamn (Varamedlem)
May-Helen Kronlund (Varamedlem)

Egne sentre i Osloregionen

Kuben 62+ seniorsenter

Tåsen seniorsenter

Grefsenlia AS – helse og sosialtjenester

Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS – opplæringstjenester

Villa Ly

Bøkely bolibygg