Flere barn med behov for økonomisk støtte

Antall barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt i Norge øker jevnt. Sanitetskvinnene opplever at koronapandemien har gitt nye utfordringer, som at barn mangler utstyr til digital skole. For å motvirke utenforskap, er det viktig å sikre at disse barna får delta i hverdagen på lik linje med andre barn.

I følge SSB økte antall familier med vedvarende lav inntekt i over halvparten av landets kommuner i fjor og dette rammer nå 115 000 barn. Sanitetskvinnene har i mange år engasjert seg for å gi disse barna en mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på linje med andre barn og sørge for nødvendig utstyr til skolegang. I forbindelse med pandemien, er det registrert en økning i etterspørsel etter utstyr som følge av smitteverntiltak og mere hjemmeskole.

 – Det er alltid barna som er de mest sårbare når vi rammes av unntakstilstander, spesielt de med en utfordrende hjemmesituasjon. Vi har registrert et økende behov for økonomisk støtte og mange trenger utstyr til digital undervisning som nettbrett og PC-er, sier generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Grete Herlofson.

Organisasjonen delte i fjor ut nærmere fire millioner kroner i utstyr til sårbare barn og frykter at behovet blir enda større i år. I tillegg til digitalt utstyr, deler organisasjonen ut penger til kontingenter for fritidsaktiviteter, klær, sportsutstyr, sykler og ferieopplevelser. Utdelingen skjer alltid i tett samarbeid med de som jobber profesjonelt med barna, som helsesykepleiere, sosiallærere osv.

 

Maiblomsten er barnas blomst

Sanitetskvinnene har alltid vært opptatt av å jobbe for en trygg og inkluderende oppvekst og en viktig inntektskilde er salg av Maiblomster. – Maiblomsten er ikke bare et sikkert vårtegn, den er også et symbol på omtanke for sårbare barn og unge i ditt lokalmiljø. Det har den vært i 125 år, sier Herlofson.

I fjor måtte det tenkes nytt rundt salget som følge av pandemien. Også i år preges salget av smittevernsrestriksjoner. – Salget skjer i år både fysisk og digitalt. Inntektene går som alltid til å lage en bedre hverdag for barn og unge som trenger det, og spesielt de som nå er ekstra sårbare som følge av pandemien, sier Herlofson.

Mange lokale sanitetsforeninger selger Maiblomster ved å levere på døra, sende i posten eller i samarbeid med lokale aktører. Sosiale medier og nettbutikk er også tatt i bruk for de som ønsker å støtte arbeidet. Det er også mulig å kjøpe en digital Maiblomst.

-Kjøp Maiblomsten for å bidra til at barn og unge i ditt lokalmiljø får gode opplevelser og at de mest sårbare får en ekstra håndsrekning i denne krevende tiden, avslutter Herlofson.

Bilder lånt fra sanitetskvinnene.no