Ja betyr ja!

«Ja betyr ja» er en holdningskampanje i forhold til sex og voldtekt i russetiden. 

En av ti norske kvinner oppgir å ha blitt voldtatt, og tall fra Kripos viser at i 2014 utgjorde festvoldtekter nesten halvparten av de anmeldte voldtektene her til lands.

Ja betyr ja!

En av ti norske kvinner oppgir å ha blitt voldtatt, og tall fra Kripos viser at i 2014 utgjorde festvoldtekter nesten halvparten av de anmeldte voldtektene her til lands.

Kort og greit vi ønsker å forebygge og stoppe voldtekt i russefeiringa.

Det viser viktigheten av å lære ungdom om grensesetting, om hva et overgrep er og viktigheten av at begge parter samtykker til seksuelle relasjoner. Ungdom oppgir selv at de generelt synes de lærer for lite om dette med samtykke til seksuelle relasjoner på skolen og det å være i stand til å sette grenser for seg selv. Dette prosjektet gir dermed informasjon om noe ungdommen selv etterspør.

Russe-prosjektet er i år også i Oslo, hvor Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo fylke og 6 lokalforeninger i Oslo samarbeider. I tillegg til å besøke skolene driver Norske Kvinners Sanitetsforening en faceboookside i samarbeid med ungdomstidsskriftet Under Arbeid der dette med samtykke og overgrep settes på dagsorden. Ungdommen inviteres her til å lese informative artikler om temaet, samt ta aktivt del i debatten. Dette mener vi er helt avgjørende for å få til en holdningsendring. Les mer om ja betyr ja-kampanjen i sosiale medier her: facebook.com/jabetyrja/

Vi er N.K.S. Oslo fylke

Bor du i Oslo fylke og vil bli med i Norges største kvinneorganisasjon? Bli med i ett rikt kvinnefellesskap og bidra med hender, hode og stemme til et trygt og inkluderende samfunn, lokalt og nasjonalt.

Styret i Oslo fylke

Fylkesleder Atya Choudhary
Nestleder Liv Aass Frank
Sekretær Helene Ottersen
Styremedlem Nina Rynning
Styremedlem Jorunn Sveinang Hemma
Styremedlem Norunn Grete Skorgen, Omsorgsberedskapskontakt
Styremedlem Asbjørg Engebø Rystad
Varamedlem Renate Andersen
Varamedlem Toril Hagen