N.K.S. Grefsenlia AS as er en del av N.K.S kløverinstitusjoner som er et felles utviklingsselskap/ressurssenter for institusjoner og virksomheter som Norske Kvinners Sanitetsforening eier og driver. Vi vil så gjerne fortelle litt om de fine tilbudene de har.

 

Mestringstiltaket

Mestringstiltaket er et heldøgns omsorgstilbud for voksne personer med psykiske lidelser.

Vi har inngått rammeavtale med Velferdsetaten. Det er bydelen man bor i som er ansvarlig for å fatte vedtak om bo- og omsorgstjenester hos oss. Når vedtak er på plass inngås leieavtale med Grefsenlia. Det er ikke mulig å inngå direkte leieavtale om bo- og omsorgs­tjenester.

Mestringstiltaket ønsker å skape et godt samarbeid med beboer, nettverk og andre ressurspersoner, med mål om at den enkelte beboer skal få gode erfaringer rundt det å skape sitt eget hjem.

Vi har tilbud til personer med psykisk sykdom, som i ulik grad trenger hjelp til å mestre sin hverdag. Beboerne er voksne i alle aldre, og med veldig ulike behov, mål og ønsker. Noen har som mål å komme i jobb, og på sikt kunne kjøpe seg sin egen leilighet. Andre vil ha behov for en bemannet bolig over lang tid. Med den trygge rammen en bemannet bolig gir, øker det den enkeltes mulighet til å skape en meningsfull hverdag.

Mestringstiltaket åpnet i oktober 2016.

Bygget består av 12 utleieleiligheter; 9 ett-roms leiligheter på ca. 34 kvm, og 3 to-roms leiligheter på ca. 45 kvm, samt en hyggelig fellesstue med kjøkken. Det er eget vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel.

Mestringstiltaket er døgnbemannet, og vi er en tverrfaglig sammensatt personalgruppe som jobber for at Mestringstiltaket skal være et trygt og godt sted å bo.

Feiring  av 10 års jubileum!

N.K.S. Grefsenlia opprettet 1. mars 2012 en avdeling for pasienter med Huntington sykdom.
Det ble feiret med bløtkake, taler og diktlesing da Grefsenlia feiret 10 år.

Avdelingen for Huntington består av:

 

• Døgnavdeling med 10 plasser.
• Dagsenter for brukere som fortsatt bor hjemme.

Grefsenlia inngår driftsavtaler med bydeler i Oslo og kommuner i hele østlandsregionen. For å søke plass må man henvende seg til den bydelen eller kommunen man tilhører.

Avdelingen består av et tverrfaglig team som består av: Sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, logoped, somatisk lege og psykiater. Vi samarbeider med spesialist knyttet til Avdeling for Medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus.

N.K.S. Grefsenlia AS er også et regionalt «Ressurssenter for Huntington sykdom», og har som hovedmål å spre informasjon, kunnskap og kompetanse om Huntington sykdom blant helsepersonell i bydeler og kommuner på Østlandet.

Ressurssenteret ble dannet som et resultat av at «Fagnettverket Huntington» fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å styrke kompetansen innen pleie- og omsorg for mennesker berørt av Huntington sykdom.

N.K.S. Kløverinstutisjoner ledet dette arbeidet i samarbeid med Senter for Sjeldne Diagnoser, Landsforeningen for Huntington sykdom og N.K.S. Olaviken. På bakgrunn av dette har det blitt etablert totalt 5 regionale ressurssentre for i Norge.

 

 

Afternoon tea på Grefsenlia
Mange hyggelige ting skjer på Grefsenlia. I høst hadde de afternoon tea for pasientene på alderspsykiatri. Bordene var pyntet, kjøkkenet var forberedt og gjestene samlet seg rundt bordet med spent forventning. Noen har aldri vært med på en afternoon tea før, og først fikk vi et lite foredrag om historien bak denne britiske tradisjonen.
Deretter ble det servert bobler i glassene – og alle koste seg ekstra mye.
Tilbakemeldingene var:
«Dette er den fineste lunsjen på flere år.»
«Det er lenge siden jeg har kost meg så mye»
«Samtalen rundt bordet lever jeg lenge på»
Grefsenlia skal være et godt sted å være – og det tror vi våre pasienter opplever.