Grefsenlia

Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo Fylke eier N.K.S. Grefsenlia AS.

N.K.S. Grefsenlia AS as er en del av N.K.S kløverinstitusjoner som er et felles utviklingsselskap/ressurssenter for institusjoner og virksomheter som Norske Kvinners Sanitetsforening eier og driver.

Grefsenlia leverer tjenester innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Tjenestetilbudet omfatter alders-psykiatri, døgnplasser til personer med Huntington sykdom og heldøgns omsorgstilbud til voksne med psykiske lidelser uten aktiv rusproblematikk. Oppdragsgivere er henholdsvis Helse Sør-Øst RHF og bydeler i Oslo samt omliggende østlandskommuner.

Grefsenlia har om lag 100 ansatte og omsetter for over 58 millioner kr.

Vi er N.K.S. Oslo fylke

Bor du i Oslo fylke og vil bli med i Norges største kvinneorganisasjon? Bli med i ett rikt kvinnefellesskap og bidra med hender, hode og stemme til et trygt og inkluderende samfunn, lokalt og nasjonalt.

Styret i Oslo fylke

Toril Gulbrandsen (Leder)
May Cecilie Lossius (Nestleder)
Helene Ottersen
Nina Rynning
Norunn Grete Skorgen‭     
Asbjørg Rystad‭,‬
Atya Choudhary
Lisbeth Brandvold‭ (Varamedlem)
Aud Skiphamn‬ (Varamedlem)