Grefsenlia

N.K.S. Oslo fylke eier bygningsmassen hvor Grefsenlia AS driver sin virksomhet.

N.K.S. Grefsenlia AS as er en del av N.K.S kløverinstitusjoner som er et felles utviklingsselskap/ressurssenter for institusjoner og virksomheter som Norske Kvinners Sanitetsforening eier og driver.

Grefsenlia leverer tjenester innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Tjenestetilbudet omfatter alders-psykiatri, døgnplasser til personer med Huntington sykdom og heldøgns omsorgstilbud til voksne med psykiske lidelser uten aktiv rusproblematikk. Oppdragsgivere er henholdsvis Helse Sør-Øst RHF og bydeler i Oslo samt omliggende østlandskommuner.

Grefsenlia har om lag 100 ansatte og omsetter for over 58 millioner kr.

Vi er N.K.S. Oslo fylke

Bor du i Oslo fylke og vil bli med i Norges største kvinneorganisasjon? Bli med i ett rikt kvinnefellesskap og bidra med hender, hode og stemme til et trygt og inkluderende samfunn, lokalt og nasjonalt.

Styret i Oslo fylke

Toril Gulbrandsen (leder) Tlf: 948 78 937
Lene Rønning Arnesen  (nestleder)
Gunlaug Strønen
Bente Jerkø
Solveig Rostøl Bakken
Ludmila Hultman
Grete Mæland
Anne Kristine Gjestvang Bergh (Varamedlem)
Kristin Kaasa (Varamedlem)

Følg og lik oss!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial