Kvinnehelsehuset

Kvinnehelsehus er et lavterskeltilbud for kvinner i alle livsfaser, med tilbud om helsehjelp, nettverk og kunnskap. Vi tilbyr aktiviteter som styrker kvinners helse, livskvalitet og nettverk.

Oslos første kvinnehelsehus ble åpnet 4. april 2024 og befinner seg i bygget Tøyenhelsa (Hagegata 32) og er på 200 kvadratmeter. Det består av en stor aktivitetssone med åpen kjøkkenløsning, der det vil avholdes sosiale aktiviteter. Det har også flere grupperom, samtalerom og et undersøkelsesrom.

Kvinnehelsehuset er tatt frem av Norske Kvinners Sanitetsforening, i tett samarbeid med Oslo Sanitetsforening, N.K.S. Oslo fylke og de andre lokale sanitetsforeningene i Oslo.

Lavterskel helsetilbud for kvinner i Oslo

Kvinnehelsehusenes skal være et tillegg til det offentlige behandlingstilbudet, og tilbyr sosial- og lavterskel støtte. Aktiviteter i kvinnehelsehuset skal være gratis og det skal etableres samarbeid med andre organisasjoner, kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Aktiviteter og program

Det fullstendige aktivitetsprogrammet for kvinnehelsehuset i Oslo annonseres i august 2024. Allerede nå er veiledningstjenesten for pårørende på plass, sammen med noen av de etablerte tilbudene til sanitetskvinnene.

 

 Vi er i gang med å etablere følgende tilbud:

  • Helsekafé med aktuelle temaer innenfor kvinnehelse
  • Kunnskapsformidling og foredrag
  • Barseltreff
  • Tilbud for voldsutsatte kvinner
  • Motherhood
  • Sisterhood
  • Språkvenn

Har du innspill til hva Kvinnehelsehuset i Oslo bør romme eller ønsker mer informasjon om våre tilbud? Send dine innspill til Rie Skogstad på e-post til: rie.skogstad@osf.no.

 

 

 

 

 

 

    Fra åpningen av Kvinnehelsehuset 4. april 2024 med besøk av H.M. Dronningen. Foto: Per-Åge Eriksen