Ledig stilling

N.K.S. Grefsenlia AS (herunder Grefsenlia) er tilsluttet N.K.S kløverinstitusjoner AS som er et felles utviklingsselskap/ressurssenter for institusjoner og virksomheter som Norske Kvinners Sanitetsforening eier og driver. Grefsenlia eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo Fylke.

Grefsenlia leverer tjenester innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Tjenestetilbudet omfatter alders-psykiatri, døgnplasser til personer med Huntington sykdom og heldøgns omsorgstilbud til voksne med psykiske lidelser uten aktiv rusproblematikk. Oppdragsgivere er henholdsvis Helse Sør-Øst RHF og bydeler i Oslo samt omliggende østlandskommuner.

Grefsenlia har om lag 100 ansatte og omsetter for over 58 millioner kr.

Direktør  N.K.S. Grefsenlia

Grefsenlia skal bidra med kunnskap, kompetanse, behandling og veiledning som gir økt mestring i hverdagen. Selskapet spiller en viktig samfunnsrolle både lokalt og nasjonalt. Som direktør vil du bidra til å videreutvikle denne rollen. Stillingen rapporterer til styreleder.

Du skal lede et bredt sammensatt tverrfaglig kompetansemiljø, samt videreutvikle og styrke selskapets oppdragsportefølje. Vi ser etter deg som har erfaring fra å lede større enheter i en virksomhet med avtaler av ulik varighet og ulike oppdragsgiver. Erfaring fra helse- og sosialfaglig miljø er en stor fordel.

Andre kvalifikasjoner:

  • høyere relevant utdanning
  • erfaring fra å lede tverrfaglige kompetansemiljøer
  • strategisk orientert med god forretningsforståelse
  • erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor
  • erfaring fra å evaluere leverandører og innkjøp av tjenester – «bestillerkompetanse»
  • trygg og samlende leder som ser og bygger opp andre
  • god relasjonsbygger som evner å skape gode team
  • gode kommunikasjons-, fremstillings- og overbevisningsevner

Dette er en stilling for deg som er samfunnsengasjert med ønske om å gjøre en forskjell i en meningsfylt virksomhet.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Freja Landewall eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Søknad og CV registreres innen 5.jan. på iscogroup.no.

Vi er N.K.S. Oslo fylke

Bor du i Oslo fylke og vil bli med i Norges største kvinneorganisasjon? Bli med i ett rikt kvinnefellesskap og bidra med hender, hode og stemme til et trygt og inkluderende samfunn, lokalt og nasjonalt.

Styret i Oslo fylke

Fylkesleder Atya Choudhary
Nestleder Liv Aass Frank
Sekretær Helene Ottersen
Styremedlem Nina Rynning
Styremedlem Jorunn Sveinang Hemma
Styremedlem Norunn Grete Skorgen, Omsorgsberedskapskontakt
Styremedlem Asbjørg Engebø Rystad
Varamedlem Renate Andersen
Varamedlem Toril Hagen