Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges storste kvinneorganisasjon med om lag 41000 medlemmer. Vi jobber for kvinners helse og livsvilkår. Omsorgsberedskap betyr å stille opp når det er en krise eller katastrofe. N.K.S. har nærmere 3 000 frivillige og 120 grupper over hele Norge som er involvert i omsorgsberedskap. Nå vil vi starte opp i Oslo og vil gjerne ha deg med på laget!
Eksempler på oppgaver som omsorgsberedskapsgruppene utforer:
• å gi omsorg og støtte til pårørende og berørte ved ulykker eller kriser
• å gi mat og drikke når det skjer en uønsket hendelse
• hjelpe til med evakuering
• hjelpe til med kommunikasjon på ulike språk
Hva får du for å være med?
• Bidra til a skape trygge lokalsamfunn
• Erfaring med frivillig arbeid
• Nettverk og sosial fellesskap
• Opplæring og kunnskap om sikkerhet og beredskap
• Meningsfylt aktivitet
Oslo Omsorgsberedskapsgruppe vil være et samarbeid mellom flere sanitetsforeninger i Oslo og samarbeide med Oslo kommune. Medlemmene i Oslo Omsorgsberedskapsgruppe må signere taushetserklæring.
Vil du vite mer om hva Omsorgsberedskap er og om dette kan være noe for deg?
Velkommen til åpent møte!
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe:
tlf: 975 48 751
Last ned presentasjonen her