Det er fortsatt en lang vei å gå før vi i Norge gjør en god nok jobb for å forebygge vold mot kvinner og hjelpe de som rammes.

Vold mot kvinner er en mangefasettert utfordring som berører mange fag– og samfunnsområder. Det er også en av vår tids største likestillingsutfordringer. Det må også betraktes som et folkehelseproblem. Vold er et felt belastet med tabuer og skam.

 

N.K.S. mener at

  • vold mot kvinner må heves på den politiske agenda tilsvarende hvor stort problemet er
  • vold mot kvinner må ses i et folkehelseperspektiv
  • vold mot kvinner må være tema i aktuelle profesjonsutdanninger
  • kvinner som utsettes for vold må sikres et tilstrekkelig hjelpetilbud
  • det må gjennomføres en nasjonal holdningskampanje
  • rettssikkerheten til kvinner utsatt for vold og seksuelle overgrep må styrkes
  • forskning på årsaker, omfang og konsekvenser må prioriteres sterkere